Należy wiedzieć, że przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przywołana definicja ustawowa pozwala na wskazanie momentu uzyskania przychodu.

Przychód w postaci pieniędzy lub wartości pieniężnych powstaje w momencie otrzymania ich przez podatnika lub postawienia ich do dyspozycji podatnika. Przychód w postaci świadczeń w naturze i innych świadczeń nieodpłatnych (benefitów) powstaje w momencie otrzymania świadczenia przez podatnika bądź wykonania świadczenia na rzecz podatnika. Należy wiedzieć, iż oznacza to, że w przypadku kiedy wynagrodzenie wypłacane jest w gotówce, momentem postawienia do dyspozycji, a tym samym powstania przychodu, jest dzień, w którym pieniądze zostały pracownikowi wypłacone.

Warto wiedzieć, że w przypadku wypłaty wynagrodzenia przelewem bankowym (co jest dzisiaj powszechną praktyką) przychód powstanie w chwili obciążenia rachunku pracodawcy. Znów inny moment uzyskania przychodu dotyczy świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 5 maja 2011 roku (I SA/Wr 161/11), w odniesieniu do świadczeń nieodpłatnych opodatkowaniu może podlegać bowiem tylko przychód rzeczywiście otrzymany, a nie możliwy do otrzymania, to jest wartość otrzymanego świadczenia, a nie możliwość skorzystania ze świadczenia.

Innymi słowy, o przychodzie pracownika można mówić, kiedy skorzystał on z postawionych do jego dyspozycji świadczeń, a ponadto możliwe byłoby ustalenie wartości tego świadczenia według metod określonych w ustawie o PIT.

A jeżeli szukasz pracy w Wielkopolsce, zapraszamy na stronę po24.pl, gdzie możesz być na bieżąco ze wszystkimi nowościami z całego regionu.